Ý nghĩa sim tứ quý 0000 vua của các loại sim

Ý nghĩa sim Tứ Quý 0000 mà bạn nên biết

Trong dòng sim Tứ Quý hiện nay thì sim tứ quý 8888 là chiếc sim đẹp và quý nhất bên cạnh đó có một loại sim mà được coi là không đẹp nhất trong dòng sim này, đó là sim Tứ Quý 0000. Nhưng thật ra với loại Sim Tứ Quý 0 này cũng có ý nghĩa đẹp. Tùy theo sở thích của mỗi người mà người ta lựa chọn cho mình sim Tứ Quý sao cho thích hợp với bản thân nhất.

Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài thông tin về ý nghĩa độc đáo của  sim Tứ Quý 0 để các bạn hiểu hơn về loại sim Tứ Quý đặc biệt này.

>>> Xem thêm:
Địa chỉ mua sim tứ quý 0000 uy tín nhất Hà Nội

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim0989 575.575 - 0932 33.8888

0983.25.7779 Giá : 6,000,000  < - > 0969 995939 Giá : 3,500,000
0983.686.679 Giá : 6,000,000  < - > 0969 995965 Giá : 3,500,000
0983.80.1983 Giá : 6,000,000  < - > 0969 997892 Giá : 3,500,000
0984 214777 Giá : 6,000,000  < - > 0969 998933 Giá : 3,500,000
0984 593777 Giá : 6,000,000  < - > 0969 999381 Giá : 3,500,000
0984.27.8866 Giá : 6,000,000  < - > 0969.00.67.68 Giá : 3,500,000
0984.68.13.86 Giá : 6,000,000  < - > 0969.06.2001 Giá : 3,500,000
0984.97.3777 Giá : 6,000,000  < - > 0969.07.1982 Giá : 3,500,000
0984.99.1987 Giá : 6,000,000  < - > 0969.11.12.15 Giá : 3,500,000
0985 191119 Giá : 6,000,000  < - > 0969.13.2001 Giá : 3,500,000
0985 422555 Giá : 6,000,000  < - > 0969.15.8679 Giá : 3,500,000
0985 582002 Giá : 6,000,000  < - > 0969.18.1984 Giá : 3,500,000
0985 592789 Giá : 6,000,000  < - > 0969.18.3679 Giá : 3,500,000
0985 680689 Giá : 6,000,000  < - > 0969.18.38.86 Giá : 3,500,000
0985 857171 Giá : 6,000,000  < - > 0969.2 1.1379 Giá : 3,500,000
0985 857171 Giá : 6,000,000  < - > 0969.23.9559 Giá : 3,500,000
0985 962688 Giá : 6,000,000  < - > 0969.24.1998 Giá : 3,500,000
0985.33.00.22 Giá : 6,000,000  < - > 0969.31.26.26 Giá : 3,500,000
0985.37.1993 Giá : 6,000,000  < - > 0969.33.92.92 Giá : 3,500,000
0985.60.3688 Giá : 6,000,000  < - > 0969.35.3339 Giá : 3,500,000
0985.77.1996 Giá : 6,000,000  < - > 0969.44.1998 Giá : 3,500,000
0985.777.997 Giá : 6,000,000  < - > 0969.44.3883 Giá : 3,500,000
0985.78.38.78 Giá : 6,000,000  < - > 0969.45.1998 Giá : 3,500,000
0985.79.9977 Giá : 6,000,000  < - > 0969.53.73.93 Giá : 3,500,000
0985.9999.61 Giá : 6,000,000  < - > 0969.53.83.93 Giá : 3,500,000
0986 060387 Giá : 6,000,000  < - > 0969.54.1990 Giá : 3,500,000
0986 169189 Giá : 6,000,000  < - > 0969.5555.87 Giá : 3,500,000
0986 210668 Giá : 6,000,000  < - > 0969.57.1997 Giá : 3,500,000
0986 230668 Giá : 6,000,000  < - > 0969.61.1992 Giá : 3,500,000
0986 566166 Giá : 6,000,000  < - > 0969.61.1993 Giá : 3,500,000
0986 595368 Giá : 6,000,000  < - > 0969.61.1997 Giá : 3,500,000
0986 646664 Giá : 6,000,000  < - > 0969.61.1998 Giá : 3,500,000
0986 778222 Giá : 6,000,000  < - > 0969.62.1992 Giá : 3,500,000
0986 855168 Giá : 6,000,000  < - > 0969.62.1993 Giá : 3,500,000
0986 860869 Giá : 6,000,000  < - > 0969.62.1995 Giá : 3,500,000
0986 868809 Giá : 6,000,000  < - > 0969.62.1996 Giá : 3,500,000
0986.09.2688 Giá : 6,000,000  < - > 0969.62.1997 Giá : 3,500,000
0986.37.1979 Giá : 6,000,000  < - > 0969.62.1998 Giá : 3,500,000
0986.80.9339 Giá : 6,000,000  < - > 0969.62.2002 Giá : 3,500,000
0986.88.66.84 Giá : 6,000,000  < - > 0969.63.1992 Giá : 3,500,000
0987 133686 Giá : 6,000,000  < - > 0969.63.1995 Giá : 3,500,000
0987 579686 Giá : 6,000,000  < - > 0969.63.1996 Giá : 3,500,000
0987 681268 Giá : 6,000,000  < - > 0969.63.1997 Giá : 3,500,000
0987 781997 Giá : 6,000,000  < - > 0969.64.1992 Giá : 3,500,000
0987 809868 Giá : 6,000,000  < - > 0969.68.6788 Giá : 3,500,000
0987 827789 Giá : 6,000,000  < - > 0969.69.79.78 Giá : 3,500,000
0987 889866 Giá : 6,000,000  < - > 0969.71.1979 Giá : 3,500,000
0987 931777 Giá : 6,000,000  < - > 0969.71.1997 Giá : 3,500,000
0987.00.77.33 Giá : 6,000,000  < - > 0969.8.2.1997 Giá : 3,500,000
0987.19.1996 Giá : 6,000,000  < - > 0969.81.1102 Giá : 3,500,000
0987.55.1987 Giá : 6,000,000  < - > 0969.83.1996 Giá : 3,500,000
0987.63.1991 Giá : 6,000,000  < - > 0969.83.4688 Giá : 3,500,000
0987.66.00.55 Giá : 6,000,000  < - > 0969.84.1993 Giá : 3,500,000
0987.8.3.1990 Giá : 6,000,000  < - > 0969.841.789 Giá : 3,500,000
0987.86.45.86 Giá : 6,000,000  < - > 0969.85.83.85 Giá : 3,500,000
0987.99.6979 Giá : 6,000,000  < - > 0969.86.11.79 Giá : 3,500,000
0987.99.6979 Giá : 6,000,000  < - > 0969.86.48.86 Giá : 3,500,000
0988 018222 Giá : 6,000,000  < - > 0969.87.1995 Giá : 3,500,000
0988 121866 Giá : 6,000,000  < - > 0969.87.1996 Giá : 3,500,000
0988 275668 Giá : 6,000,000  < - > 0969.8888.54 Giá : 3,500,000
0988 281997 Giá : 6,000,000  < - > 0969.9 3.1678 Giá : 3,500,000
0988 332001 Giá : 6,000,000  < - > 0969.93.95.96 Giá : 3,500,000
0988 389579 Giá : 6,000,000  < - > 0969.939.282 Giá : 3,500,000
0988 41 1991 Giá : 6,000,000  < - > 0969.96.79.89 Giá : 3,500,000
0988 49 1991 Giá : 6,000,000  < - > 096961.19.19 Giá : 3,500,000
0988 64 1991 Giá : 6,000,000  < - > 096985 11.68 Giá : 3,500,000
0988 688939 Giá : 6,000,000  < - > 096985 18.18 Giá : 3,500,000
0988 773686 Giá : 6,000,000  < - > 097 10 9 1974 Giá : 3,500,000
0988 786696 Giá : 6,000,000  < - > 097 11 2 1974 Giá : 3,500,000
0988 790555 Giá : 6,000,000  < - > 097 11 5 1974 Giá : 3,500,000
0988 882 802 Giá : 6,000,000  < - > 097 11 5 1978 Giá : 3,500,000
0988 882 872 Giá : 6,000,000  < - > 097 113.59.59 Giá : 3,500,000
0988 883594 Giá : 6,000,000  < - > 097 116.59.59 Giá : 3,500,000
0988 885012 Giá : 6,000,000  < - > 097 118.59.59 Giá : 3,500,000
0988 888742 Giá : 6,000,000  < - > 097 136 1976 Giá : 3,500,000
0988 889864 Giá : 6,000,000  < - > 097 136 1977 Giá : 3,500,000
0988 896188 Giá : 6,000,000  < - > 097 136 1978 Giá : 3,500,000
0988 960688 Giá : 6,000,000  < - > 097 15 9 2004 Giá : 3,500,000
0988.01.1978 Giá : 6,000,000  < - > 097 155 1977 Giá : 3,500,000
0988.35.6336 Giá : 6,000,000  < - > 097 16 8 2001 Giá : 3,500,000
0988.37.37.73 Giá : 6,000,000  < - > 097 17 8 1977 Giá : 3,500,000
0989 380688 Giá : 6,000,000  < - > 097 18 5 1973 Giá : 3,500,000
0989 388111 Giá : 6,000,000  < - > 097 18 6 1974 Giá : 3,500,000
0989 56 1982 Giá : 6,000,000  < - > 097 19 1 1970 Giá : 3,500,000
0989 856858 Giá : 6,000,000  < - > 097 19 3 1984 Giá : 3,500,000
0989 890896 Giá : 6,000,000  < - > 097 19 9 2013 Giá : 3,500,000
0989 956989 Giá : 6,000,000  < - > 097 19 9 2014 Giá : 3,500,000
0989 981965 Giá : 6,000,000  < - > 097 239 1975 Giá : 3,500,000
0989 983663 Giá : 6,000,000  < - > 097 25 9 2010 Giá : 3,500,000
0989 993168 Giá : 6,000,000  < - > 097 261 1978 Giá : 3,500,000
0989.65.1992 Giá : 6,000,000  < - > 097 271 1976 Giá : 3,500,000
0989.78.39.68 Giá : 6,000,000  < - > 097 271 1978 Giá : 3,500,000
09.83.83.60.83 Giá : 6,000,000  < - > 097 28 4 2013 Giá : 3,500,000
09.83.83.38.78 Giá : 6,000,000  < - > 097 286 1978 Giá : 3,500,000
09.81.84.84.89 Giá : 6,000,000  < - > 097 293 1977 Giá : 3,500,000
09.81.83.83.79 Giá : 6,000,000  < - > 097 323 1974 Giá : 3,500,000
09.788887.93 Giá : 6,000,000  < - > 097 343 1976 Giá : 3,500,000
09.771 1.7968 Giá : 6,000,000  < - > 097 353 1978 Giá : 3,500,000
09.71.81.6161 Giá : 6,000,000  < - > 097 407 1977 Giá : 3,500,000
09.68.80.1989 Giá : 6,000,000  < - > 097 501 1978 Giá : 3,500,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim ngũ quý với giá tiền sim tứ quý.

Hướng dẫn chọn mua sim ngũ quý với giá tiền sim tứ quý.

Giới thiệu về sim số đẹp tứ quý:

Phải nói với nhau rằng sim tứ quý là một dạng sim đẹp, đẹp toàn diện, đẹp cả về con số và đẹp cả về giá thành. Để sở hữu được một số sim tứ quý quả thật không phải là điều khó khăn với khách hàng ngày nay. Sử dụng một sim tứ quý khi liên lạc hoặc chia sẻ số liên lạc cho người tiếp nhận thì tôi chắc chắn một điều người tiếp nhận sẽ có những suy nghĩ về bạn khác đi, độ tin tưởng và sự nể phục sẽ tăng lên vạn lần cực phù hợp cho giới buôn bán, kinh doanh chọn sim làm ăn. Nên tôi muốn khẳng định với các bạn một lần nữa Sim Tứ Quý là một “hoa hậu sim số”.

Sim Tứ Quý 0 cũng như các loại sim Tứ Quý khác ý nghĩa của nó phụ thuộc vào dãy chữ số trong sim đó. Và chúng ta hãy xem ý nghĩa của chữ số 0 là gì.

Sim số đẹp tứ quý xưa nay vẫn là sim số được rất nhiều người ưa chuộng, mỗi loại sim tứ quý mang những đặc điểm con số, ý nghĩa khác nhau, sim số đẹp tứ 0 hợp mệnh cũng là sim số đẹp, tuy nhiên, so với nhiều sim số tứ quý khác thì sim tứ quý 0 vẫn không được đánh giá cao bằng.

Số 0 là số bắt đầu trong dãy số tự nhiên nên người ta hiểu rằng đó mang ý nghĩa là sự khởi đầu của mọi việc, bắt đầu từ con số 0 hay trắng tay để bắt đầu sự nghiệp . Số 0 được coi như là điểm xuất phát của cuộc đời, sự nghiệp.

Số 0 được viết là một vòng tròn biểu hiện cho hạnh phúc viên mãn, đầy đủ sung túc, đàm viên.

Vì vậy mà người ta thường nói  sim Tứ Quý 0 có ý nghĩa là khởi đầu của cuộc đời, cuộc sống với bàn tay trắng vào sẽ có hạnh phúc viên mãn, đầy đủ, sung túc hay còn gọi là tay trắng làm lên tất cả. Với ý nghĩa tuyệt vời này thì sim Tứ Quý 0 quả là một sự lựa  chọn không hề tồi.

Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp rất nhiều sim tứ quý 0000 của tất cả các mạng: Sim tứ quý 0000 Viettel, sim tứ quý Vina 0000, mạng Mobifone,... Để khách hàng lựa chọn theo sở thích và yêu cầu công việc. Nếu có nhu cầu,đừng quên tìm kiếm và liên lạc với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn nhé.

Khi bạn đã lựa chọn cho mình những sim số đẹp ưng ý hãy để chúng tôi giúp bạn vào tên chính chủ và giao sim cho bạn tận nhà. Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào.

Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn: http://www.simdienthoai.org/2017/08/sim-tu-quy-0000.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét