Sim tứ quý 7777 khẳng định đẳng cấp của bạn

Sim tứ quý 7777 có ý nghĩa gì?

Sim tứ quý có nhiều loại như sim tứ quý 6666, 7777,8888,...9999 Khi muốn chọn cho mình một sim tứ quý, bạn muốn chọn sim tứ quý 7777 cho mình nhưng còn do dự do chưa hiểu rõ về ý nghĩa của sim tứ quý 7777 này? bạn có nên chọn sim tứ quý có số 7 làm chủ đạo hay không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc này.

>>> Xem thêm:
Bí quyết mua sim tứ quý 7777 nhanh nhất.

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim0989 575.575 - 0932 33.8888

097.123.1984 Giá : 6,000,000  < - > 0967 899188 Giá : 3,500,000
097.123.1985 Giá : 6,000,000  < - > 0967 899288 Giá : 3,500,000
097.1234.891 Giá : 6,000,000  < - > 0967 899444 Giá : 3,500,000
097.19.1.1986 Giá : 6,000,000  < - > 0967 900989 Giá : 3,500,000
097.19.8.1995 Giá : 6,000,000  < - > 0967 911678 Giá : 3,500,000
097.19.8.1996 Giá : 6,000,000  < - > 0967 919866 Giá : 3,500,000
097.19.8.1997 Giá : 6,000,000  < - > 0967 928688 Giá : 3,500,000
097.29.1.1990 Giá : 6,000,000  < - > 0967 98 9996 Giá : 3,500,000
0971 099868 Giá : 6,000,000  < - > 0967.11.11.92 Giá : 3,500,000
0971 189168 Giá : 6,000,000  < - > 0967.16.9889 Giá : 3,500,000
0971 189988 Giá : 6,000,000  < - > 0967.18.1982 Giá : 3,500,000
0971 221992 Giá : 6,000,000  < - > 0967.18.1987 Giá : 3,500,000
0971 221995 Giá : 6,000,000  < - > 0967.18.1998 Giá : 3,500,000
0971 221996 Giá : 6,000,000  < - > 0967.22.1998 Giá : 3,500,000
0971 221998 Giá : 6,000,000  < - > 0967.27.1997 Giá : 3,500,000
0971 391988 Giá : 6,000,000  < - > 0967.33.9997 Giá : 3,500,000
0971 551990 Giá : 6,000,000  < - > 0967.41.1989 Giá : 3,500,000
0971 551992 Giá : 6,000,000  < - > 0967.41.1994 Giá : 3,500,000
0971 551996 Giá : 6,000,000  < - > 0967.43.1989 Giá : 3,500,000
0971 551998 Giá : 6,000,000  < - > 0967.43.3979 Giá : 3,500,000
0971 661994 Giá : 6,000,000  < - > 0967.44.1368 Giá : 3,500,000
0971 678111 Giá : 6,000,000  < - > 0967.44.1986 Giá : 3,500,000
0971 838898 Giá : 6,000,000  < - > 0967.44.1997 Giá : 3,500,000
0971 981993 Giá : 6,000,000  < - > 0967.48.1997 Giá : 3,500,000
0971 986988 Giá : 6,000,000  < - > 0967.50.8868 Giá : 3,500,000
0971.13.15.17 Giá : 6,000,000  < - > 0967.51.7879 Giá : 3,500,000
0971.17.1919 Giá : 6,000,000  < - > 0967.53.8868 Giá : 3,500,000
0971.19.29.29 Giá : 6,000,000  < - > 0967.58.7968 Giá : 3,500,000
0971.3333.58 Giá : 6,000,000  < - > 0967.62.1987 Giá : 3,500,000
0971.34.36.38 Giá : 6,000,000  < - > 0967.630.789 Giá : 3,500,000
0971.38.38.83 Giá : 6,000,000  < - > 0967.65.1996 Giá : 3,500,000
0971.39.89.39 Giá : 6,000,000  < - > 0967.65.8998 Giá : 3,500,000
0971.52.6686 Giá : 6,000,000  < - > 0967.701.789 Giá : 3,500,000
0971.65.8899 Giá : 6,000,000  < - > 0967.78.1996 Giá : 3,500,000
0971.75.3535 Giá : 6,000,000  < - > 0967.780.789 Giá : 3,500,000
0971.968.986 Giá : 6,000,000  < - > 0967.850.789 Giá : 3,500,000
0972 007686 Giá : 6,000,000  < - > 0967.931.789 Giá : 3,500,000
0972 031515 Giá : 6,000,000  < - > 0967.94.1988 Giá : 3,500,000
0972 16 61 61 Giá : 6,000,000  < - > 0967.94.1989 Giá : 3,500,000
0972 209988 Giá : 6,000,000  < - > 0967.95.1997 Giá : 3,500,000
0972 336879 Giá : 6,000,000  < - > 0967.98.58.68 Giá : 3,500,000
0972 453555 Giá : 6,000,000  < - > 09678.2.8889 Giá : 3,500,000
0972 692828 Giá : 6,000,000  < - > 096788.76.79 Giá : 3,500,000
0972 981998 Giá : 6,000,000  < - > 0968 03 9995 Giá : 3,500,000
0972.05.1989 Giá : 6,000,000  < - > 0968 039222 Giá : 3,500,000
0972.16.18.19 Giá : 6,000,000  < - > 0968 04 9995 Giá : 3,500,000
0972.3 969.68 Giá : 6,000,000  < - > 0968 055551 Giá : 3,500,000
0972.38.37.38 Giá : 6,000,000  < - > 0968 222369 Giá : 3,500,000
0972.38.37.38 Giá : 6,000,000  < - > 0968 226000 Giá : 3,500,000
0972.858.886 Giá : 6,000,000  < - > 0968 255179 Giá : 3,500,000
0972.89.1998 Giá : 6,000,000  < - > 0968 256986 Giá : 3,500,000
0973 255355 Giá : 6,000,000  < - > 0968 258 588 Giá : 3,500,000
0973 334440 Giá : 6,000,000  < - > 0968 266586 Giá : 3,500,000
0973 334441 Giá : 6,000,000  < - > 0968 286696 Giá : 3,500,000
0973 334442 Giá : 6,000,000  < - > 0968 324686 Giá : 3,500,000
0973 567838 Giá : 6,000,000  < - > 0968 34 1199 Giá : 3,500,000
0973 567858 Giá : 6,000,000  < - > 0968 364789 Giá : 3,500,000
0973 691993 Giá : 6,000,000  < - > 0968 389289 Giá : 3,500,000
0973 769333 Giá : 6,000,000  < - > 0968 393 678 Giá : 3,500,000
0973.25.1368 Giá : 6,000,000  < - > 0968 398936 Giá : 3,500,000
0973.58.58.86 Giá : 6,000,000  < - > 0968 499688 Giá : 3,500,000
0974 533444 Giá : 6,000,000  < - > 0968 553889 Giá : 3,500,000
0974 880808 Giá : 6,000,000  < - > 0968 567 379 Giá : 3,500,000
0974 966879 Giá : 6,000,000  < - > 0968 567668 Giá : 3,500,000
0974.61.8866 Giá : 6,000,000  < - > 0968 567699 Giá : 3,500,000
0974.863.866 Giá : 6,000,000  < - > 0968 586968 Giá : 3,500,000
0975 31 1998 Giá : 6,000,000  < - > 0968 59 2686 Giá : 3,500,000
0975 397379 Giá : 6,000,000  < - > 0968 607706 Giá : 3,500,000
0975 567838 Giá : 6,000,000  < - > 0968 608618 Giá : 3,500,000
0975 567858 Giá : 6,000,000  < - > 0968 658698 Giá : 3,500,000
0975 698886 Giá : 6,000,000  < - > 0968 699766 Giá : 3,500,000
0975 878379 Giá : 6,000,000  < - > 0968 699787 Giá : 3,500,000
0975.486.468 Giá : 6,000,000  < - > 0968 705789 Giá : 3,500,000
0975.86.17.86 Giá : 6,000,000  < - > 0968 716786 Giá : 3,500,000
0975.89.1998 Giá : 6,000,000  < - > 0968 737889 Giá : 3,500,000
09758.1111.9 Giá : 6,000,000  < - > 0968 738979 Giá : 3,500,000
0976 151333 Giá : 6,000,000  < - > 0968 767179 Giá : 3,500,000
0976 233338 Giá : 6,000,000  < - > 0968 786486 Giá : 3,500,000
0976 468968 Giá : 6,000,000  < - > 0968 788766 Giá : 3,500,000
0976 629789 Giá : 6,000,000  < - > 0968 796986 Giá : 3,500,000
0976 666929 Giá : 6,000,000  < - > 0968 81 68 61 Giá : 3,500,000
0976 955688 Giá : 6,000,000  < - > 0968 816661 Giá : 3,500,000
0976 969967 Giá : 6,000,000  < - > 0968 822699 Giá : 3,500,000
0976.00.06.06 Giá : 6,000,000  < - > 0968 837738 Giá : 3,500,000
0976.00.66.55 Giá : 6,000,000  < - > 0968 86 89 87 Giá : 3,500,000
0976.55.1998 Giá : 6,000,000  < - > 0968 861899 Giá : 3,500,000
0976.86.05.86 Giá : 6,000,000  < - > 0968 863444 Giá : 3,500,000
0977 000770 Giá : 6,000,000  < - > 0968 866569 Giá : 3,500,000
0977 22 1983 Giá : 6,000,000  < - > 0968 866766 Giá : 3,500,000
0977 371789 Giá : 6,000,000  < - > 0968 878188 Giá : 3,500,000
0977 566879 Giá : 6,000,000  < - > 0968 881114 Giá : 3,500,000
0977 669992 Giá : 6,000,000  < - > 0968 881115 Giá : 3,500,000
0977 681668 Giá : 6,000,000  < - > 0968 887890 Giá : 3,500,000
0977 790007 Giá : 6,000,000  < - > 0968 887895 Giá : 3,500,000
0977.29.06.88 Giá : 6,000,000  < - > 0968 896368 Giá : 3,500,000
0977.52.1998 Giá : 6,000,000  < - > 0968 898369 Giá : 3,500,000
0977.86.72.86 Giá : 6,000,000  < - > 0968 899139 Giá : 3,500,000
0978 119989 Giá : 6,000,000  < - > 0968 93 1990 Giá : 3,500,000
0978 155558 Giá : 6,000,000  < - > 0968 96 1879 Giá : 3,500,000
0978 555055 Giá : 6,000,000  < - > 0968 986123 Giá : 3,500,000

Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp đúng cách.

Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp đúng cách.

Sim tứ quý 7 là sim số đẹp có chứa bộ tứ gồm 4 chữ số 7 đứng cạnh nhau ở vị trí giữa hoặc cuối dãy sim số.

Sim số đẹp tứ quý xưa nay vẫn là sim số được rất nhiều người ưa chuộng, mỗi loại sim tứ quý mang những đặc điểm con số, ý nghĩa khác nhau, sim số đẹp tứ 7 hợp mệnh cũng là sim số đẹp, tuy nhiên, so với nhiều sim số tứ quý khác thì sim tứ quý 7 vẫn không được đánh giá cao bằng.

Ý nghĩa của sim tứ quý 7777

Ý nghĩa của sim tứ quý 7 thực chất được thể hiện bởi chính ý nghĩa mà con số 7 mang đến. Nhiều người cho rằng số 7 là con số không may mắn, con số đen đủi hơn tất cả những con số khác trong dãy số tự nhiên. Tuy nhiên, tùy theo những quan niệm khác nhau mà con số 7 thể hiện những ý nghĩa khác nhau, cũng như việc người dùng người dùng sim số hợp với con số 7 thì sim tứ quý 7777 lại mang đến nhiều điều tốt lành cho họ. Số 7 trong sim số đẹp được hiểu theo nhiều quan niệm khác nhau:

Trong cách đọc hán ngữ thì số 7 có cách phát âm là: "thất" trong từ thất bát, long đong...cho nên có nhiều người không chuộng dùng số 7 trong sim của mình.
Nhưng trong đạo phật thì số 7 lại được coi là con số quyền năng nhất, con số bất khả xâm phạm, con số quyền năng và sự vĩ đại.

Với một số người, nhất là đối với dân kinh doanh và kinh doanh bất động sản thì số 7 lại được hiểu, tượng trưng cho "ông địa" nên lại được những người này rất ưa chuộng. Và hay sử dụng các sim số đẹp có số 7 làm chủ đạo: sim tứ quý 7777,....với ý nghĩa may mắn, cầu tài lộc.

Thực sự, theo phong thủy thì con số 7 trong sim tứ quý 7777 cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Sim tứ quý là một trong những loại sim số đẹp có tỷ lệ suất hiện nhỏ nên với 4 con số 7777 nằm cạnh nhau, sim tứ quý 7777 cũng có giá trị cao hơn nhiều số sim điện thoại khác.

Hiện nay, sim tứ quý 777 mạng Viettel, sim mạng Vina, sim tứ quý mạng Mobifone đang được khách hàng tiêu thụ nhiều nhất trong kho của Sim . Ngoài các sim tứ quý 7777, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều loại sim số đẹp khác nữa để bạn lựa chọn khi có nhu cầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét